Adatvédelmi Tájékoztató

A Cégfejlesztő Kft. (továbbiakban: Adatkezelő) üzleti coach képzés tevékenységével kapcsolatban kezeli a regisztráló személyek személyes adatait, kizárólag a képzésen való részvétel kezelés teljesítésének céljából, és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettsége (regisztráció) teljesítése érdekében. Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a regisztrált felhasználóknak a webáruházban kezelt személyes adatait.

Az adatkezelő címe: 1027 Budapest, Tölgyfa utca 14.
Az adatkezelő elérhetősége:

+3613150020

info@action-coach.hu

Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) Az érintett hozzájárulása.

Hozzájárulás az adatkezeléshez: A felhasználó regisztrációnál kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez.

Az érintettek köre: regisztrált felhasználók

A kezelt adatok köre: a regisztrált felhasználók által a regisztráció során megadott az adminiszráció teljesítéséhez szükséges adatok: Név, Elérhetőség (telefon, email)

Az adatgyűjtés célja: kapcsolódó szolgáltatások igénybevétele

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:
– A Cégfejlesztő Kft. kapcsolattartásért felelős munkatársa

Az adatkezelés időtartama: az elektronikusan tárolt személyes adatok az érintettek kérésére töröljük

A regisztráló kérelmezheti az adatkezelőnél
– tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
– személyes adatainak helyesbítését,
– személyes adatainak törlését vagy zárolását.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10 napon belül, közérthető formában, a regisztrált felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Ha a regisztrált személy kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében.

Ha a regisztrált felhasználó nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz ( www.naih.hu/kapcsolat.html ) fordulhat.

A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról itt olvasható: Nemzeti Jogszabálytár (www.njt.hu)